Unntakslisten gjeldende fra 7. mars 2011


God nyhet til eksportører av Rogn, lever, hoder, tunger og vinger. Disse produktene er nå unntatt. Det kreves IKKE fangstsertifikat på disse produktene fra 7. mars 2011. Les hele endringen her


Les hele endringen her

Login
Vis sertifikat


Vis

* "Document security code" står på bunnen av det nye norske fangstsertifikatet utstedt etter 06.12.2011 og gjelder bare for dette dokumentet. La feltet stå blankt for de andre dokumenttypene.