Oversikt over subområde i FAO fangstområde 27


FAO fangstområde 27 med subområder - kode og navn


Forklaring / navn på FAO fangstområde 27 med subområder som står på fangstsertifikatets side 2, se forklaring her.

 

Kart med forklaring: FAO major Fishing Areas - Atlantic Northeast Major Fishing Area 27!

 

Login
Vis sertifikat


Vis

* "Document security code" står på bunnen av det nye norske fangstsertifikatet utstedt etter 06.12.2011 og gjelder bare for dette dokumentet. La feltet stå blankt for de andre dokumenttypene.