Brexit_informasjon

Publisert: av Bjørg Granberg

Etter planen skulle Storbritannia tre ut av EU 29. mars, dette er nå utsatt på ubestemt tid. Fangstsertifikatene til Storbritannia skal lages på samme måte som i dag, også etter at Brexit er gjennomført. 

Storbritannias utmeldelse fra Den Europeiske Union (EU) er utsatt til høsten. Storbritannia og EU har siden 29. mars 2017 forhandlet om en uttrekningsavtale i medhold av artikkel 50 i Traktaten om Den Europeiske Union og Storbritannia. På nåværende tidspunkt er det uklart hvorvidt Storbritannia og EU blir enige om vilkårene i en uttrekningsavtale. 

Fangstsertifikater
Fangstsertifikatene til Storbritannia skal lages på samme måte som i dag, også etter at Brexit er gjennomført. 

Ytterligere informasjon om konsekvensene av en Brexit vil bli gitt på et senere tidspunkt etter hvert som de ulike problemstillingene avklares.

Les hele Fiskeridirektoratets informasjonsskriv her

Kontaktpersoner vedrørende Brexit hos Fiskeridirektoratet - se listen her

Siste nytt