Brexit_informasjon

Publisert: av Bjørg Granberg

Etter planen skal Storbritannia tre ut av EU 29. mars. Fiskeridirektoratet sender ut et informasjonsskriv til aktører som har fiskeriinteresser i britisk farvann i det som i dag er EU-sonen.

 

Storbritannias utmeldelse fra Den Europeiske Union (EU) er bestemt å tre i kraft den 29. mars 2019 klokken 23:00 britisk tid. Storbritannia og EU har siden 29. mars 2017 forhandlet om en uttrekningsavtale i medhold av artikkel 50 i Traktaten om Den Europeiske Union og Storbritannia. På nåværende tidspunkt er det uklart hvorvidt Storbritannia og EU blir enige om vilkårene i en uttrekningsavtale. Dersom enighet ikke oppnås vil Storbritannia tre ut av EU 29. mars 2019 uten en avtale med EU. Et slikt scenario betegnes som en «hard» Brexit.

Fangstsertifikater
Vil trolig aksepteres av Storbritannia på samme måte som i dag også etter 29. mars 2019. Det kan tenkes at det blir noen mindre endringer på sertifikatene til Storbritannia, men dette vil trolig ikke få noen konsekvenser for eksportørene.

Ytterligere informasjon om konsekvensene av en «hard» Brexit vil bli gitt på et senere tidspunkt etter hvert som de ulike problemstillingene avklares.

Les hele Fiskeridirektoratets informasjonsskriv her

Kontaktpersoner vedrørende Brexit hos Fiskeridirektoratet - se listen her

Siste nytt