Brexit_informasjon

Publisert: av Bjørg Granberg

Norge signerte 30. september avtalen om å videreføre adgang til å fiske i hverandres soner i tilfelle hard brexit 31. oktober 2019. Avtalen varer ut 2019.

Storbritannia og EU har siden 29. mars 2017 forhandlet om en overgangsavtale i medhold av artikkel 50 i Traktaten om Den Europeiske Union og Storbritannia. På nåværende tidspunkt er det uklart hvorvidt Storbritannia og EU blir enige om vilkårene i avtalen. 

Norge og Storbritannia ble i vår enige om å videreføre retten til å fiske i hverandres soner, i tilfelle Storbritannia forlater EU uten en avtale. Departementet melder nå at avtalen er signert.

Avtalen innebærer at dersom Storbritannia går ut av EU 31. oktober, uten en overgangsavtale, vil norske fartøy likevel få adgang til britisk sone ut året. Storbritannia vil respektere de kvotene som er avtalt mellom Norge og EU for 2019.

Avtalen legger også grunnlag for den informasjonsutveksling mellom Norge og Storbritannia som er nødvendig for å sikre kontroll med fisket.

Fangstsertifikatene til Storbritannia skal lages på samme måte som i dag, også etter at Brexit er gjennomført. Selve fangstsertifikatet har noen endringer, men dette vil håndteres av Catch Certificate systemet automatisk. Påfører man at tollkode/landkode til importør er GB (Storbritannia) vil riktig dokumentmal bli benyttet når dokumentet blir generert i CC systemet.

Ytterligere informasjon om konsekvensene av en Brexit vil bli gitt på et senere tidspunkt etter hvert som de ulike problemstillingene avklares.

 

Siste nytt