Japan innfører krav til fangstsertifikat

Publisert: av Bjørg Granberg

Japan innfører krav til fangstsertifikat for fire villfangede arter med oppstart 1. desember 2022

Regelverket som trer i kraft er basert på EUs rådsforordning EC 1005/2008 for fangstsertifikater. I første omgang kreves det fangstsertifikat for fire arter som eksporteres fra Norge til Japan. Kravet gjelder enten fisken eksporteres direkte eller via tredjeland. Fangstsertifikatet kan utstedes og valideres på catchcertificate.no sin nettside på samme måte som EU-sertifikater. Her er listen over arter:

 ・ Blekksprut                        -   Squid and cuttle fish

・ Stillehavsmakrellgjedde      -   Pacific saury (Cololabis spp.)

・ Makrell                              -   Mackerel (Scomber spp.)

・ Sardiner                            -   Sardine (Sardinops spp.)

Lagererklæring og produsenterklæring jf. artikkel 14 (1) og 14 (2) i EUs rådsforordning 1005/2008 vil også bli utstedt og validert for Japan.

Det er nå klart hvordan det norske sertifikatet vil se ut. Catch Certificate vil legge til rette systemet for nytt sertifikat til Japan i løpet av november og i god tid før oppstarts dato som er 1. desember 2022.

Sertifikatet til Japan vil være «identisk» med EU sertifikatet, det eneste som er forskjellig er ledetekster som refererer til Japan.

Produksjonen av sertifikatet foregår som før. Hvis du har satt landkode til importør eller tollgrenseland til Japan – så vil du automatisk få sertifikatet knyttet til Japan.

Lagererklæring og produsenterklæring – her benytter vi samme mal som EU ingen endring.

Catchcertificate vil komme tilbake med mer informasjon når systemet er klar til bruk.

Klikk her for å se Japan sertifikat!

Siste nytt