Oppstart for utprøving av kvantumskontroll i CC-portalen - 16. august 2021

Publisert: av Bjørg Granberg

Det legges opp til en prosess der systemet i første omgang tas i bruk som en frivillig forsøksordning

Det norske fangstsertifikatet er basert på sluttsedler og landingssedler fra de 5 salgslagene som omsetter norsk villfanget fisk. Eksportørene har ansvar for å dokumentere hvilke sedler som er benyttet ved utstedelse av fangstsertifikat for de forskjellige forsendelser, jf. forskrift om fangstsertifikat mv. § 4. Systemet har ikke hatt kvantumskontroll på sedlene ONLINE. Kontrollen har vært basert på rapporter i etterkant.

For å styrke kontrollen og hindre misbruk av systemet arbeides det med en pilot for kvantumskontroll i CC-portalen. I den forbindelse vil det være behov for at eksportnæringen tester pilotsystemet og melder tilbake om endringsbehov. Vi ønsker blant annet å utvikle hjelpesystemer der kvantum fra sluttsedlene kan reserveres fra kjøper til selger gjennom verdikjeden.

Oppstart for første fase med utprøving av et nytt system for kvantumskontroll i fangstsertifikatene utsettes til 16. august. Det legges opp til en prosess der systemet i første omgang tas i bruk som en frivillig forsøksordning. Det vil si at det vil være opp til den enkelte eksportør om de ønsker å ta i bruk ordningen. Det vil videre etableres en arbeidsgruppe med deltakelse fra næringen for å utrede problemstillinger knyttet til kvantumskontroll i fangstsertifikatene.

 

Siste nytt