Utsettelse av kvantumskontroll i CC Portalen til ca 1. mai 2021

Publisert: av Bjørg Granberg

Catch Certificate innføres kvantumskontroll ca 1. mai 2021. Det betyr igjen at eksportør må inn med to nye opplysninger om sin eksport, samt fordele vekt pr seddel

Det norske fangstsertifikatet er basert på sluttsedler og landingssedler fra de 5 salgslagene som omsetter norsk villfanget fisk. Eksportørene har ansvar for å dokumentere hvilke sedler som er benyttet ved utstedelse av fangstsertifikat for de forskjellige forsendelser, jf. forskrift om fangstsertifikat mv. § 4. Systemet har ikke hatt kvantumskontroll på sedlene ONLINE. Kontrollen har vært basert på rapporter i etterkant.

Nå innføres kvantumskontroll i portalen. Det betyr igjen at eksportør må inn med to nye opplysninger om sin eksport, samt fordele vekt pr seddel.

  • Produkttilstand
  • Konservering

Vi vil benytte de offisielle kodene oppgitt i Norsk Standard (NS9400). Kodene vil være tilgjengelige via en neddroppsliste (i alfabetisk rekkefølge). Når eksportør har valgt disse to kodene for sin forsendelse, vil systemet kunne hente omregningsfaktorer på fisken og regne kvantumet tilbake til rund vekt. Portalen vil benytte Fiskeridirektoratets omregningsfaktorer.

Alle sluttsedler og landingssedler opererer med nettovekt. Systemet vil også regne om denne vekten til rund vekt.

Den eksporterte vekten vil bli trukket av hver enkelt seddel i systemet, som vil regne seg frem til om det er tilstrekkelig restkvantum igjen på sedlene til å kunne eksportere.

Klikk her for mer detaljer

Siste nytt