Viktig melding om kvantum på lagererklæring

Til eksportører som benytter skjema Lagererklæring!!