Nye krav ved eksport til Kina fra 1. januar 2021

Kinesiske myndigheter har varslet om nye krav ved eksport av sjømat til Kina med begrunnelse i koronasituasjonen. De krevde lister over fartøy og virksomheter som sender fisk til Kina og ville nekte import fra fartøy og virksomheter som ikke er ført på listen. Listeføring av fartøy er frafalt, kun produksjonsvirksomheter må listeføres på ny. Dette påvirker ikke utstedelse av fangstsertifikater til Kina fra 1. januar 2021!

Brexit informasjon - nytt fangstsertifikat til Storbritannia!

01. januar 2020 forlot Storbritannia GB. Overgangsperioden som har vart gjennom hele 2020 er nå over, og nye regler for UK er nå gjeldende. Norske Myndigheter har fremforhandlet ett nytt fangstsertifikat som ble satt i drift 1.1.21

Viktig melding om kvantum på lagererklæring

Til eksportører som benytter skjema Lagererklæring!!