02.01.2017

Tolltariffkoder 2017 for fisk og fiskeprodukter

Tolltariffen 2017 - for fisk og skalldyr

14.10.2013

Unntakslisten gjeldende fra 7. mars 2011

God nyhet til eksportører av Rogn, lever, hoder, tunger og vinger. Disse produktene er nå unntatt. Det kreves IKKE fangstsertifikat på disse produktene fra 7. mars 2011. Les hele endringen her

05.05.2017

Serbia innfører krav om fangstsertifikat 1. jan. 2018

Serbia innfører krav om  fangstsertifikat fra 1. januar 2018

05.08.2015

Oversikt over subområde i FAO fangstområde 27

FAO fangstområde 27 med subområder - kode og navn

01.01.2012

Portalen stenges ned hver torsdag fra kl 08.00-09.00!

På grunn av generell teknisk vedlikehold vil catchcertificate.no stenges hver torsdag mellom kl 08.00 - 09.00. I denne perioden vil man ikke kunne logge på portalen.

Login
Vis sertifikat


Vis

* "Document security code" står på bunnen av det nye norske fangstsertifikatet utstedt etter 06.12.2011 og gjelder bare for dette dokumentet. La feltet stå blankt for de andre dokumenttypene.