Om Catch Certificate

Publisert:

I henhold til rådsforordning EC 1005/2008 kreves det fangstsertifikat for fiskeriprodukter som eksporteres fra Norge til EU. Kravet gjelder enten fisken eksporteres direkte eller via tredjeland. Fangstsertifikatet utstedes og valideres på denne internettsiden. 

Lagererklæring, jfr. artikkel 14(1) og produksjonserklæring, jfr. artikkel 14(2) i rådsforordning EC 1005/2008 vil også bli utstedt og validert på denne siden. 

Dokumentene utstedes og valideres elektronisk i samsvar med ”Agreed Record of Conclusions of Fisheries Consultations” mellom Norge og EU under rådsforordning EC 1005/2008” for å forebygge, forhindre og eliminere IUU fiske, datert 3 september 2009. Alle dokumentene blir signert elektronisk av eksportør og validerende myndighet. Det er derfor ingen stempel eller håndskrevne signaturer på dokumentene. Den originale elektroniske versjonen av dokumentene og dens signaturer kan hentes frem ved å taste inn dokumentnummeret i søkefeltene lenger ned på denne siden.

Viktig informasjon til alle eksportører og produsenter publisert av EU 28.10.2009:

Forskrift om fangstsertifikater mv - LovData