Bli bruker

For å bli autorisert bruker på CatchCertificate’s systemer, er det nødvendig at du fyller ut e-skjemaet med korrekt og nøyaktig informasjon. Kun selskaper som er godkjent Eksportør via Norges Sjømatråd, eller godkjent produsent via Mattilsynet vil få tilgang til CatchCertificate’s portal.

Etter at brukerprofilen er registeret og sjekket, vil et brukernavn og en PIN-kode bli sendt til det opplyste mobiltelefonnummeret. Sms meldingen vil koste kr. 2,-.

Pin koden benyttes ved førstegang pålogging. Når brukernavn og pinkode er tastet inn første gang, vil bruker automatisk bli rutet videre til en passordside. Her må bruker opprette et passord som skal benyttes ved innlogging til portalen. Passordet skal bestå av minimum 1 stor bokstav, minimum en liten bokstav og minimum et tall. Minimum 6 karakterer.

Ta gjerne kontakt med oss på tlf. 55 54 95 90 eller e-post: [email protected], dersom du har spørsmål eller kommentarer.

Vi hjelper deg selvsagt med å komme i gang.

OK - Fortsett
1. Generelt

CatchCertificate SA sine nett-tjenester er et tilbudt til eksportører og produsenter av villfanget fisk som eksporteres til EU eventuelt andre verdensdeler som ønsker sertifikat. Avtalen gir tilgang til portalen www.catchcertificate.no som kan produsere fangstsertifikater til villfanget fisk med norsk opprinnelse, samt lagererklæring og produsenterklæring til villfanget fisk fra 3. lands fartøy som omsettes i Norge. Avtalen gjelder inntil oppsigelse foreligger.

2. CatchCertificate SA sitt ansvar

CatchCertificate SA er ansvarlig for etter beste evne å sørge for at informasjon er korrekt og oppdatert. CatchCertificate SA er ikke ansvarlig for feil eller mangler ved informasjonen som oppstår som følge av tekniske eller kommunikasjons-messige feil eller gale opplysninger gitt til CatchCertificate SA.

3. Sikkerhetsregler for brukeren

Brukeren er selv ansvarlig for at det tildelte brukernavn og passord ikke kommer på avveie, og er også ansvarlig for at uvedkommende ikke får tilgang til informasjonstjenestene på noe tidspunkt. Dersom brukeren har mistanke om at uvedkommende er blitt kjent med brukernavn / passord eller på annen måte har tilgang til uberettigede informasjoner, skal dette straks meldes til CatchCertificate SA. CatchCertificate SA vil utstyre brukeren med et brukernavn og pinkode etter inngåelse av denne avtalen. Det er nødvendig med en telefon som kan motta SMS – meldinger for å kunne benytte tjenesten. Passordet genereres fra CatchCertificate SA og er brukerens ”signatur” for pålogging til sikre tjenester.

4. Opphør

Denne avtalen kan sies opp med en (1) ukes varsel. Oppsigelse kan meddeles skriftlig eller pr. e-post. Misbruk vil lede til bortfall av rett til å få utstede dokumenter som igjen leder til opphør av tjenesten,

5. Bekreftelse

Jeg er enig og innforstått med gjeldene brukeravtale.

Daglig leder inneholder ikke gyldig verdi

Mobiltelefon inneholder ikke gyldig verdi

E-post inneholder ikke gyldig verdi