Kontakt oss

Det er 5 salgslag som organiserer førsthåndssalget av villfanget fisk i Norge. Salgslagene håndterer det norske sluttseddelsystemet, som brukes som grunnlag for de norske fangstsertifikatene. Salgslagene er ansvarlig for utstedelsen og valideringen av fangstsertifikatene og dokumentene under Artikkel 14.

For informasjon eller spørsmål vedrørende reguleringen eller sluttsedlene vennligst kontakt det respektive salgslag i listen til høyre.

TEKNISK SUPPORT
Telefon  +47 555 49 590
E-post  [email protected]
Åpningstider       man-fre 08-17 (15:30 i juli) 
Kontaktskjema