Annex 1 - Unntak i Regulation (EC) No 1005/2008

Publisert: av Bjørg Granberg

Unntak for catch certificate / fangstsertifikat - Regulation (EC) No 1005/2008 Annex 1

Ny oppdatert unntaksliste for catch certificate / fangstsertifikat.

Listen inneholder EU tollkoder som er unntatt fangstsertifikat.

Finn listen her

Siste nytt