Endring i tolltariff fra 2019 til 2020

Publisert: av Bjørg Granberg

Tabellen viser endringene som er foretatt i nomenklaturdelen av tolltariffen, hvilke varenummer som er nye og hvilke som utgår.

Den første tabellen tar utgangspunkt i 2020-utgaven og viser hvilke varenummer som er nye og hvor disse har hentet vareomfanget fra 2019-utgaven. Den gir også en kort omtale av hver endring.

 

Rad 3 til 8 viser endringene for eksport av fisk- og fiskeprodukter - se hele tabellen her 

Se hele tolltariffen her

Siste nytt