Verifications of Norwegian Catch Certificates

Publisert: av Bjørg Granberg

Norway has notified following authorities to the Commision in accordance with Article 20(1) of the IUU Regulation.

Point 1, 2: - Directorate of Fisheries

Point 3: - Norges Sildesalgslag, Norges Råfisklag, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag, Vest-Norges Fiskesalgslag and Fiskehav

www.catchcertificate.no
This internet site will issue and validate catch certificates for fishery products exported from Norway to the European community under Articles 12 (4) and 20 (4) of council Regulation EC 1005/2008 and the Commission Regultion laying down the detailed rules for the implementation of the same Regulation to replace the European community catch certificate.

Documents referred to in Article 14 (1) and (2) of council Regulation 1005/2008 will also be issued and validated on this site.

Point 4: - Directorate of Fisheries
- The Norwegian coastquard
- The Police and the Public Prosecuting Authority

Point 5: - Directorate of Fisheries
The verification of catch certificates to assist the competent authorities of Member States through the administrave cooperation referred to in Article 20 (4).
Contact email: [email protected]

Point 7: - Directorate of Fisheries

Information on states and their competent authorities notified under Article 20 (1) and (2):
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/flag_state_notifications_en.pdf

Siste nytt

Nye krav ved eksport til Kina fra 1. januar 2021

Kinesiske myndigheter har varslet om nye krav ved eksport av sjømat til Kina med begrunnelse i koronasituasjonen. De krevde lister over fartøy og virksomheter som sender fisk til Kina og ville nekte import fra fartøy og virksomheter som ikke er ført på listen. Listeføring av fartøy er frafalt, kun produksjonsvirksomheter må listeføres på ny. Dette påvirker ikke utstedelse av fangstsertifikater til Kina fra 1. januar 2021!