Tolltariffkoder 2023

Publisert: av Bjørg Granberg

Oppdatert tolltariffkoder for fisk og fiskeprodukter til EU 2023

Du finner oppdatert tolltariff til EU for 2023 her

Hele tolltariffen finner du på www.toll.no 

Siste nytt

Nye krav ved eksport til Kina fra 1. januar 2021

Kinesiske myndigheter har varslet om nye krav ved eksport av sjømat til Kina med begrunnelse i koronasituasjonen. De krevde lister over fartøy og virksomheter som sender fisk til Kina og ville nekte import fra fartøy og virksomheter som ikke er ført på listen. Listeføring av fartøy er frafalt, kun produksjonsvirksomheter må listeføres på ny. Dette påvirker ikke utstedelse av fangstsertifikater til Kina fra 1. januar 2021!