Japan innfører krav til fangstsertifikat

Published: by Bjørg Granberg

Japan innfører krav til fangstsertifikat for fire villfangede arter med oppstart ca. 1. desember 2022

Regelverket som trer i kraft er basert på EUs rådsforordning EC 1005/2008 for fangstsertifikater. I første omgang kreves det fangstsertifikat for fire arter som eksporteres fra Norge til Japan. Kravet gjelder enten fisken eksporteres direkte eller via tredjeland. Fangstsertifikatet kan utstedes og valideres på catchcertificate.no sin nettside på samme måte som EU-sertifikater. Her er listen over arter:

 ・ Blekksprut                                    -              Squid and cuttle fish

・ Stillehavsmakrellgjedde                 -              Pacific saury (Cololabis spp.)

・ Makrell                                         -              Mackerel (Scomber spp.)

・ Sardiner                                        -              Sardine (Sardinops spp.)

 Lagererklæring og produsenterklæring jf. artikkel 14 (1) og 14 (2) i EUs rådsforordning 1005/2008 vil også bli utstedt og validert for Japan.

Norske myndighet er i dialog med japanske myndigheter for å inngå en avtale om fangstsertifikat til Japan. Vi forventer at denne prosessen sluttføres i god tid før ordningen er ventet å tre i kraft ca 1. desember 2022.

Catchcertificate vil komme tilbake med mer informasjon så snart dette foreligger.

 

Siste nytt