Eksport av sjømat til USA

Publisert: av Bjørg Granberg

Fra oktober 2021 kan det utstede signerte og validerte fangstsertifikater for forsendelser til USA.  

Fangstsertifikatordningen med EU er basert på en avtale på myndighetsnivå. USAs ordning skiller seg fra EUs ordning ved at fiskerimyndighetene i USA bevisst har lagt kravet på aktørene i verdikjeden, ikke på myndighetsnivå.

Det er pr i dag ingen formell avtale mellom norske- og amerikanske myndigheter. Norske myndigheter har opphevet begrensningen i å utstede fangstsertifikat til land uten avtale. Eksportører kan derfor benytte dette ved eksport til USA. Catch Certificate bemerker at de amerikanske kravene til dokumentasjon ved eksport gjennom Seafood Import Monitoring Program (SIMP) skiller seg fra EU-kravene slik at eksportør må oversende også annen informasjon til sin amerikanske importør.

 

For mer informasjon:

Nærmere opplysninger om kravene finner du via Norges Sjømatrådes artikkel - klikk her

"The Seafood Import Monitoring program" klikk her:

Siste nytt

Nye krav ved eksport til Kina fra 1. januar 2021

Kinesiske myndigheter har varslet om nye krav ved eksport av sjømat til Kina med begrunnelse i koronasituasjonen. De krevde lister over fartøy og virksomheter som sender fisk til Kina og ville nekte import fra fartøy og virksomheter som ikke er ført på listen. Listeføring av fartøy er frafalt, kun produksjonsvirksomheter må listeføres på ny. Dette påvirker ikke utstedelse av fangstsertifikater til Kina fra 1. januar 2021!