Eksport av sjømat til USA

Publisert: av Bjørg Granberg

Det er IKKE tillatt å utstede signerte og validerte fangstsertifikater for forsendelser til USA.  Nye krav knyttet til import av sjømatprodukter til USA fra 1. januar 2018

Informasjon (se link nedenfor) om gjennomføringen av seafood import monitoring program.

Informasjonen kommer fra National Marine Fisheries Service, et organ under NOAA, og er lagt ut på deres hjemmeside.

I korte trekk vil dette bety at varepartier ikke blir stoppet ved import, selv om det ikke er lagt inn fullstendig datasett. Brukerne bør imidlertid lese de detaljerte unntaksbestemmelsene svært nøye.

http://www.iuufishing.noaa.gov/RecommendationsandActions/RECOMMENDATION1415/Implementation.aspx?utm_medium=email&utm_source=govdelivery

USA innfører nye krav for import av sjømat fra og med 1. januar. I første omgang gjelder det utvalgte arter, blant annet atlantisk torsk. De nye kravene er lagt på importør av sjømat, men ettersom det stilles krav om opplysninger om fangst og omsetning, er det naturlig at importørene vil sette som vilkår at disse opplysningene skaffes tilveie av eksportør. Næring og Fiskeri departementet opplyser at USA ikke stiller krav om fangstsertifikat godkjent av myndighetene som betingelse for import, slik tilfellet er med EUs fangstsertifikatordning. Fangstsertifikatordningen med EU er basert på en avtale på myndighetsnivå. USAs ordning skiller seg fra EUs ordning ved at fiskerimyndighetene i USA bevisst har lagt kravet på aktørene i verdikjeden, ikke på myndighetsnivå. På bakgrunn av dette kan www.catchcertificate.no ikke utstede slike sertifikater for eksport til USA. 

Nærmere opplysninger om kravene finner du via Norges Sjømatrådes artikkel - klikk her

Pilot testing for "The Seafood Import Monitoring program" klikk her:

Siste nytt