Nye krav ved eksport til Kina fra 1. januar 2021

Publisert: av Bjørg Granberg

Kinesiske myndigheter har varslet om nye krav ved eksport av sjømat til Kina med begrunnelse i koronasituasjonen. De krevde lister over fartøy og virksomheter som sender fisk til Kina og ville nekte import fra fartøy og virksomheter som ikke er ført på listen. Listeføring av fartøy er frafalt, kun produksjonsvirksomheter må listeføres på ny. Dette påvirker ikke utstedelse av fangstsertifikater til Kina fra 1. januar 2021!

Varselet gjelder nye krav til helsesertifikater for eksport av sjømat til Kina og til listeføringen av godkjente virksomheter.

Mattilsynet opplyser blant annet følgende:

Kinesiske myndigheter har bekreftet at de vil godta sertifikat på den eksisterende malen i perioden frem til nytt helsesertifikat er fremforhandlet. Forhandlingene pågår.

Nye krav til listeføringen:

Fangstsertifikatene til Kina vil være uendret!!

Informasjon fra Norges Sjømatråd finner du her  

Informasjon fra Mattilsynet finner du her

Siste nytt