Nye krav ved eksport til Kina fra 1. januar 2021

Publisert: av Bjørg Granberg

Kinesiske myndigheter har varslet om nye krav ved eksport av sjømat til Kina med begrunnelse i koronasituasjonen. De krever lister over fartøy og virksomheter som sender fisk til Kina og vil nekte import fra fartøy og virksomheter som ikke er ført på listen. Dette vil bli påvirke utstedelse av fangstsertifikater til Kina fra 1. januar 2021!

Varselet gjelder nye krav til helsesertifikater for eksport av sjømat til Kina og til listeføringen av godkjente virksomheter.

Mattilsynet opplyser blant annet følgende:

Kinesiske myndigheter har bekreftet at de vil godta sertifikat på den eksisterende malen i perioden frem til nytt helsesertifikat er fremforhandlet. Forhandlingene pågår.

Nye krav til listeføringen:

Fangstsertifikatene til Kina vil være uendret, men på grunn av kravet om listeføring av fiskefartøy vil det kun være fisk fra fartøy som er oppført på denne listen som kan eksporteres til Kina.  Norske myndigheter har bestemt at fartøy som nå er oppført i Fiskeridirektoratets merkeregister vil bli oppført på den norske listen over fiskebåter. Denne listen vil bli oversendt til kinesiske myndigheter. Myndighetene i Kina har ikke åpnet for fortløpende oppdateringer av listen. Det betyr at det vil kunne ta tid å få oppdatert listen. Fisk fra fartøy som ikke er oppført på den listen som Kina benytter, vil ikke kunne eksporteres til Kina.  

Det landes fisk fra fritidsfartøy langs hele kysten, men disse fartøyene vil ikke være på listen. Fangsten fra denne fartøygruppe kan av den grunn ikke eksporteres til Kina etter nytt helsesertifikat er fremforhandlet.

Listen over fiskefartøy som er på listen til Kina finner du her

Informasjon fra Norges Sjømatråd finner du her  

Informasjon fra Mattilsynet finner du her

Siste nytt