Viktig melding om kvantum på lagererklæring

Publisert: av Pål Øyvind Bakken

Til eksportører som benytter skjema Lagererklæring!!

Det har vist seg at en del lagererklæringer har blitt fylt ut feil ved at flere eksportører har ført total produktvekten fra 3.lands fangstsertifikat i kolonnen for «produktvekt». Det er imidlertid kvantum per fiskeslag som eksporteres som skal føres i dette feltet.

Se brukerveileding for lagererklæring her

Når man fyller ut en lagererklæring skal altså følgende informasjon tastes inn:

I feltet i bildet «Lager- og omlastningsinformasjon:» / «Total produktvekt losset» skal summert kvantum for alle fiskeslag som skal eksporteres i samme forsendelse føres,

og

i feltet i bildet «3. lands fangstsertifikater» / «Produktvekt» skal det for hvert fiskeslag og hvert fangstsertifikat oppgis hvilket kvantum som skal eksporteres

Når vi lager en Lagererklæring påfører vi sertifikatet kun kvantum som skal eksporteres, ikke det totale kvantumet som står på 3. lands fangstsertifikat.

Vi her på Catch Certificate supporttelefon har også mikset disse kvantumfeltene, og kommet i skade for å veilede dere eksportører til å påføre feil kvantum på lagererklæringen.

Vi beklager dette! Ta gjerne kontakt med oss på tlf 55 54 95 90 eller [email protected] hvis dere får eller har problemer med dette.

Med vennlig hilsen
Bjørg Granberg
Catch Certificate SA
Daglig Leder

Siste nytt

Nye krav ved eksport til Kina fra 1. januar 2021

Kinesiske myndigheter har varslet om nye krav ved eksport av sjømat til Kina med begrunnelse i koronasituasjonen. De krevde lister over fartøy og virksomheter som sender fisk til Kina og ville nekte import fra fartøy og virksomheter som ikke er ført på listen. Listeføring av fartøy er frafalt, kun produksjonsvirksomheter må listeføres på ny. Dette påvirker ikke utstedelse av fangstsertifikater til Kina fra 1. januar 2021!