Krav om Prior Notification for anløp til Dansk havn uten fisk ombord

Publisert: av Bjørg Granberg

Danske myndigheter utvider kravet om Prior Notification til fartøy som anløper havn uten fisk om bord. Fra 24. januar 2022 må disse fartøyene sende Prior Notification 4 timer før anløp havn.

Prior Notification blir utstedt av www.catchcertificate.no og sendt automatisk på e-post til fartøyet, salgslaget og danske myndigheter.

Prior Notification utstedes i dag sammen med fangstsertifikat og Pre-Landing Declaration for norske fartøy som anløper havner i EU med fisk om bord. Danmark utvider nå kravet til havneanløp uten fisk om bord.

Enkelte norske fartøy har allerede blitt møtt med et slikt krav. Fiskeridirektoratet har informert danske myndigheter om at det er behov for endringer hos www.catchcertificate.no for å kunne utstede Prior Notification for anløp uten fisk om bord. Disse endringene vil være på plass 24. januar.

Vi oppfordrer norske fiskefartøy som anløper dansk havn uten fisk om bord til å sende Prior Notification til danske myndigheter 4 timer før anløp havn fra og med 24. januar 2022.

Fisker/fartøy logger seg på salgslagets extranettside. I menyen Extranett velg Prelanding

Fisker/fartøy vil få utfylt informasjon om fartøy automatisk i henhold til påloggingsdetaljer. Hvis bruker har tilgang til flere fartøy, må man ha valgt riktig fartøy/rederi før man velger Prelanding i Extranettmenyen.

Fisker/fartøy velger i neddroppslisten landkode DK/Danmark, havnekode, dato og tid (minimum 4 timer) for ankomst havn. 

Velg send knappen og systemet vil automatisk sende data til www.catchcertificate.no, og deretter sende Prior Notification via epost til fartøyet, salgslaget og danske myndigheter.

Siste nytt