Oppstart for frivillig utprøving av kvantumskontroll i CC-portalen - 16. august 2021

Publisert: av Bjørg Granberg

Det legges opp til en prosess der systemet i første omgang tas i bruk som en frivillig forsøksordning

Det norske fangstsertifikatet er basert på sluttsedler og landingssedler fra de 5 salgslagene som omsetter norsk villfanget fisk. Eksportørene har ansvar for å kunne dokumentere hvilke landinger fisken i hvert vareparti som eksporteres stammer fra, med referanse til sluttsedlene som er benyttet, jf. forskrift om fangstsertifikat mv. § 4.

For å styrke kontrollen og hindre misbruk av systemet er det utviklet en pilot for kvantumskontroll i CC-portalen. I den forbindelse ønsker vi at eksportnæringen tester pilotsystemet og melder tilbake om hvordan dette fungerer, og om endringsbehov. Vi ønsker blant annet å utvikle hjelpesystemer der kvantum fra sluttsedlene kan reserveres fra kjøper til selger gjennom verdikjeden.

I første omgang tas piloten i bruk som en frivillig forsøksordning. Det vil si at det vil være opp til den enkelte eksportør om de ønsker å ta i bruk ordningen. Videre er det etablert en arbeidsgruppe for kvalitetssikring av fangstsertifikat, med deltakelse fra næringen.

 Veiledning til pilot

 

Siste nytt

Nye krav ved eksport til Kina fra 1. januar 2021

Kinesiske myndigheter har varslet om nye krav ved eksport av sjømat til Kina med begrunnelse i koronasituasjonen. De krevde lister over fartøy og virksomheter som sender fisk til Kina og ville nekte import fra fartøy og virksomheter som ikke er ført på listen. Listeføring av fartøy er frafalt, kun produksjonsvirksomheter må listeføres på ny. Dette påvirker ikke utstedelse av fangstsertifikater til Kina fra 1. januar 2021!