Oppstart for frivillig utprøving av kvantumskontroll i CC-portalen - 16. august 2021

Publisert: av Bjørg Granberg

Det legges opp til en prosess der systemet i første omgang tas i bruk som en frivillig forsøksordning

Det norske fangstsertifikatet er basert på sluttsedler og landingssedler fra de 5 salgslagene som omsetter norsk villfanget fisk. Eksportørene har ansvar for å kunne dokumentere hvilke landinger fisken i hvert vareparti som eksporteres stammer fra, med referanse til sluttsedlene som er benyttet, jf. forskrift om fangstsertifikat mv. § 4.

For å styrke kontrollen og hindre misbruk av systemet er det utviklet en pilot for kvantumskontroll i CC-portalen. I den forbindelse ønsker vi at eksportnæringen tester pilotsystemet og melder tilbake om hvordan dette fungerer, og om endringsbehov. Vi ønsker blant annet å utvikle hjelpesystemer der kvantum fra sluttsedlene kan reserveres fra kjøper til selger gjennom verdikjeden.

I første omgang tas piloten i bruk som en frivillig forsøksordning. Det vil si at det vil være opp til den enkelte eksportør om de ønsker å ta i bruk ordningen. Videre er det etablert en arbeidsgruppe for kvalitetssikring av fangstsertifikat, med deltakelse fra næringen.

 Veiledning til pilot

 

Siste nytt