Planlagt oppstart for utprøving av kvantumskontroll i CC-portalen er utsatt

Publisert: av Bjørg Granberg

Vi utsetter uttesting av kvantumskontroll inntil videre og kommer tilbake med mer informasjon snart.

Det norske fangstsertifikatet er basert på sluttsedler og landingssedler fra de 5 salgslagene som omsetter norsk villfanget fisk. Eksportørene har ansvar for å dokumentere hvilke sedler som er benyttet ved utstedelse av fangstsertifikat for de forskjellige forsendelser, jf. forskrift om fangstsertifikat mv. § 4. Systemet har ikke hatt kvantumskontroll på sedlene ONLINE. Kontrollen har vært basert på rapporter i etterkant.

For å styrke kontrollen og hindre misbruk av systemet arbeides det med en pilot for kvantumskontroll i CC-portalen. I den forbindelse vil det være behov for at eksportnæringen tester pilotsystemet og melder tilbake om endringsbehov. Vi ønsker blant annet å utvikle hjelpesystemer der kvantum fra sluttsedlene kan reserveres fra kjøper til selger gjennom verdikjeden.

På grunn av innspill fra næringen om behov for ytterligere tilpasninger er det besluttet å utsette oppstart av første pilotfase inntil videre. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette snart.

 

Siste nytt